Fascynacje Franciszka Kotuli-Rzeszów

Wystawa czasowa czynna od 21 października do 11 grudnia 2016 roku.

Wystawa stanowi ukłon w stronę pracy dokumentacyjnej Franciszka Kotuli, który był wnikliwym obserwatorem otaczającej go rzeczywistości. Na swoich fotografiach uchwycił ważne momenty dla historii miasta. Obserwować na nich możemy przekształcenia krajobrazu kulturowego pod wpływem zmieniającej się sytuacji politycznej, jak i działalności samych mieszkańców Rzeszowa.

Na wytypowanych archiwalnych fotografiach prezentowanych na wystawie, zobaczyć można jak wyglądało miasto podczas okupacji niemieckiej, oraz jakie zniszczenia pozostawiła II wojna światowa. Kolejnym zjawiskiem uwiecznionym na zdjęciach są przemiany infrastruktury i krajobrazu kulturowego w okresie PRL-u. Powstało wtedy wiele istniejących do dziś, monumentalnych budynków użyteczności publicznej, reprezentujących styl socrealistyczny. Nieodłącznym elementem ówczesnego krajobrazu miasta stały się organizowane przez władze pochody okolicznościowe, a propagandowe dekoracje pojawiały sie na wielu budynkach Rzeszowa. Zjawisko zaobserwowane i udokumentowane przez Franciszka Kotulę, nadal pozostaje żywe w pamięci niektórych mieszkańców Rzeszowa.

Na wystawie archiwalne zdjęcia stolicy Podkarpacia zostały zestawione ze współczesnym krajobrazem miasta. Taki sposób ekspozycji pozwala uzmysłowić sobie ogrom zmian jakie zaszły w krajobrazie Rzeszowa na przestrzeni kilkudziesięciu ostatnich lat.

Koordynacja projektu: Monika Zydroń

Fotografie archiwalne: Franciszek Kotula

Fotografie współczesne: Grzegorz Stec

Opracowanie graficzne: Jakub Basara

Skip to content