Głównym założeniem EDD w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli jest prezentacja wielonarodowej spuścizny sanktuariów Maryjnych, również tej pozostającej obecnie poza granicami Polski. Świadectwem „ducha dawnych czasów” były liczne pielgrzymki, zmierzające do często niewielkich miejscowości, w których objawiła się niebiańska istota. Materialnym świadectwem takich wizyt są srebrne tabliczki wotywne, woskowe świece i pieśni liturgiczne. W dniu 11 września zostanie udostępniona w formie ekspozycji, kolekcja wotów, pozyskana dla Muzeum w 2015 r. Znajdą się na niej również wizerunki Matki Boskiej z sanktuariów Maryjnych pochodzące ze zbiorów  Muzeum Etnograficznego. W programie przewidziano projekcję filmów: ”Wota Europy” zrealizowanego przez Muzeum Kresów oraz „Wytwórnia świec liturgicznych w Zaczerniu” zrealizowanego przez MKL w Kolbuszowej, związanych z tematyką tegorocznych EDD.  Ponadto w programie blok składający się z prezentacji multimedialnej Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie pt. ” Kresowe Maryje i Chrystusy. Z pątnikami do miejsc kultu dawnej archidiecezji lwowskiej” oraz prelekcji  Pawła Brzegowego z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie ” poświęconej najstarszej nekropolii Lwowskiej – Cmentarzowi Łyczakowskiemu. Po spotkaniu  dyskusja prowadzona przez T.K. Kozłowskiego.

W programie min.:

 

11 września 2016, niedziela, 14.00, Rzeszów, Rynek 6 

 

Profesorowie Uniwersytetu Jana Kazimierza oraz Politechniki Lwowskiej na Cmentarzu Łyczakowskim

 

Prelekcjia dr Sławomira Dorockiego oraz Pawła Brzegowego z Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie poświęconej najstarszej nekropolii Lwowskiej – Cmentarzowi Łyczakowskiemu.

 

11 września 2016, niedziela, 14.00, Rzeszów, Rynek 6 

Kresowe Maryje i Chrystusy. Z pątnikami do miejsc kultu dawnej Archidiecezji Lwowskiej

Multimedialna prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego z Domu Spotkań z Historią w Warszawie, zorganizowaną w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2016 „Gdzie duch spotyka się z przestrzenią. Świątynie, arcydzieła, pomniki.”

Wraz z autorem podążymy śladem ówczesnych pielgrzymów do wybranych miejsc kultu religijnego dawnej Archidiecezji Lwowskiej. Przed wizerunek Matki Dobrej Drogi czczonej w Kochawinie koło Stryja; do Milatyna, gdzie słynął cudami obraz Jezusa Konającego; do Sokala, w którym odbyła się pierwsza koronacja wizerunku Matki Boskiej w archidiecezji lwowskiej i Jazłowca, gdzie marmurowy posąg Matki Bożej koronowano w lipcu 1939 roku; do klasztoru Dominikanów w Podkamieniu, w którym przed wizerunkiem Matki Bożej Śnieżnej klękali polscy królowie i świątyni Dominikanów w Czortkowie przed obraz Matki Bożej Różańcowej; a także przed oblicza Matki Bożej Łaskawej z katedry lwowskiej oraz kościoła ormiańskiego w Stanisławowie. Prezentacja ilustrowana będzie oryginalną ikonografią i dewocjonaliami z epoki. Zapraszamy!

Uwaga: Podczas spotkania można będzie nabyć liczący 246 stron album „Bogurodzicy zawsze wierni. Sanktuaria Maryjne Kresów Południowo-Wschodnich”.

18 września 2016 r. zapraszamy Państwa na otwarcie wystawy fotografii Barbary Tondos i Jerzego Tura  ”Zabytki na karpackich bezdrożach”. Prezentowane fotografie to część bogatego zbioru negatywów i odbitek fotograficznych wykonanych w trakcie wieloletnich prac inwentaryzatorskich i konserwatorskich prowadzonych przez Barbarę Tondos i Jerzego Tura na terenie Podkarpacia. Plansze pokazują architekturę cerkiewną z racji zainteresowań oraz pracy autorów.  W programie wydarzeń towarzyszących przewidziano wykład Andrzeja Żygadło (zajmującego się  dokumentacją i konserwacją zabytków, historią sztuki, ikonografią zabytków Podkarpacia) pt. „Świątynia na nowo odkryta. Prezentacja wyników badań prowadzonych w ramach obozów inwentaryzacyjno-badawczych przy cerkwi w Leżachowie”. Koncert pieśni religijnych w wykonaniu Julii Doszny z towarzyszącym jej lutnistą Antonim Pilchem zakończy program „Galicyjskie Sacrum”. Artystka specjalizuje się w wykonywaniu łemkowskich utworów inspirowanych muzyką ludową i liturgiczną. Utwory znajdujące się na jej ostatniej płycie pt.  „Kolbergowskie pejzaże znad Sanu”, pochodzą ze  spuścizny Oscara Kolberga.

Skip to content