Barwy i nastroje. Muzyka w malarstwie polskim

Ideą wystawy jest przedstawienie związków muzyki z malarstwem w obrębie czterech przestrzeni: kościoła, dworu, wsi i miasta. Na ekspozycji pokazujemy różne oblicza muzyki, począwszy od sakralnej, która rozwinęła się jako pierwsza, poprzez życie dworu, które obfitowało w bale i koncerty, kończąc na muzyce należącej do przestrzeni polskiej wsi i miasta.

Średniowieczne ujęcie tematu muzycznego przybliżą widzowi reprodukcje pochodzące z Pontyfikału Erazma Ciołka, Graduału Jana Olbrachta i Psałterza floriańskiego, które to dzieła stanowią szczytowe osiągnięcia polskiego malarstwa miniaturowego.

Na wystawie „Barwy i nastroje. Muzyka w malarstwie polskim” udało się zgromadzić obrazy wybitnych przedstawicieli malarstwa XIX i XX wieku. Reprezentuje ich m. in. Franciszek Kostrzewski, który poprzez swoją dobrą znajomości realiów panujących na wsi stał sie niejako dokumentatorem życia codziennego polskich wsi i miasteczek. Na wystawie prezentowana jest akwarela jego autorstwa pt. „Dożynki”, która przedstawia obrzędową scenę zakończenia żniw. Zobaczyć można również portret Heleny Karczewskiej pochłoniętej grą na fortepianie, autorstwa jej brata Jacka Malczewskiego, jedną z akwareli Leona Wyczółkowskiego „Lira na tle Wawelu” oraz utrzymaną w pogodnych i jasnych barwach „Skrzypaczkę” Wojciecha Weissa, uznawanego za nauczyciela całego pokolenia kolorystów.

Oprócz dzieł znanych szerszej publiczności, ekspozycja licząca łącznie 46 obrazów, dopełniona została o prace artystów pochodzenia lokalnego m. in. Seweryna Bieszczada urodzonego w Jaśle czy Marii Ritter z Nowego Sącza.

Drugą integralną częścią ekspozycji są prezentowane na niej instrumenty muzyczne. Na wystawie można zobaczyć liry korbowe, fragment kolekcji cytr ze zbiorów prywatnych oraz liczną reprezentację instrumentów dętych. Swoisty unikat stanowi prezentowana lutnia na dwadzieścia kluczy i dwadzieścia strun.

Przy realizacji wystawy podjęto współpracę z Muzeum Narodowym w Krakowie, Fundacją Książąt Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie, Biblioteką Narodową w Warszawie, Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, Muzeum- Zamek w Łańcucie, Muzeum Podkarpackim w Krośnie, Muzeum Okręgowym im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, Muzeum Ziemi Bieckiej w Bieczu, Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu, Muzeum Okręgowym w Lesznie, Archiwum i Biblioteką Krakowskiej Kapituły Katedralnej na Wawelu, Gminnym Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku w Haczowie, Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie, Teatrem im. Wandy Siemaszkowej w Rzeszowie, Towarzystwem Miłośników Kolejowej Orkiestry Dętej „Pantograf” w Rzeszowie oraz osobami prywatnymi.

Skip to content