„Wierzbowe drzewo – gdzie posadzisz, tam wyrośnie”

Salix, czyli wierzba występuje w około 300 odmianach, w większości w postaci krzewiastej. W Polsce jest reprezentowana przez około 30 gatunków. Wierzba lubi chłodne i wilgotne, ale słoneczne stanowiska. Jest rośliną, która szybko się ukorzenia.

W zależności od formy wzrostu rozróżnia się wierzby drzewiaste i krzewiaste. Do form drzewiastych należy zaliczyć min. wierzbę białą (srebrzystą) (Salix alba L.), która w Polsce była często sadzona z zamysłem ogłowienia. Wierzba głowiasta to drzewo ogłowione, czyli pozbawione konarów. Dawniej chłopi często ogławiali wierzbę, a gałęzie i pędy pozyskane z „głów” wykorzystywali do celów opałowych oraz wyplatania koszy.

W koszykarstwie znaczącą rolę odgrywają wierzby krzewiaste. Najważniejsze z nich to:

Salix purpurea L. – wierzba purpurowa, popularnie zwana wikliną,

Salix viminalis L. – wierzba wiciowa, witwa, zwana konopianką,

Salix americana L.– wierzba amerykańska,

Salix caprea L.– znana jako iwa; jej krzyżówki z innymi gatunkami wierzb koszykarskich są hodowane dla pozyskania materiału wikliniarskiego na szkielety lekkich mebli, koszy, obręczy itp.

c.d.n.

Skip to content