„Jam dwór polski, co strzeże wiernie i mężnie broni…”

Dwór polski to nie tylko rezydencja, lecz przede wszystkim symbol polskości. Uosabia w sobie przekazywane odwieczne wartości z pokolenia na pokolenie. Etos dworu stanowił na przestrzeni wieków wzór godny naśladowania przez niższe warstwy społeczne, co w konsekwencji wiązało się z przekazem ustanowionych przez pokolenia tradycji będącej gwarantem obrony i ciągłości trwania kultury polskiej. Szlachectwo zobowiązywało i nie był to tylko status społeczny, lecz przede wszystkim zbiór wartości, manier i sposób życia. Zasady zawarte w dewizie Bóg, Honor, Ojczyzna znajdowały odbicie w postawie i działalności tej najważniejszej i najbardziej reprezentatywnej warstwy społecznej w kraju, która odpowiedzialna była za organizację życia politycznego w Polsce. Realizacja założeń dekretu o reformie rolnej z 1944 roku w sposób celny i przemyślany przemyślany wymierzona została w tę zasłużoną dla kraju warstwę społeczeństwa. I choć dzisiaj etos ziemiaństwa odchodzi do historii, pozostaje nadal żywy w naszej pamięci.

 

20 września o godz. 17.00, w ramach dnia poświęconego tradycjom kultury ziemiańskiej, zapraszamy na spotkanie z prof. Kazimierzem Starowieyskim, potomkiem właścicieli majątku Bratkówka k. Krosnaoraz z dr. Maciejem Szaszkiewiczem, wnukiem Jachowskich- ostatnich właścicieli majątku Babica k. Rzeszowa. W programie także spotkanie autorskie z Aldoną Cholewianką-Kruszyńską pt. „Polowania Potockich z Łańcuta jako przykład polskich polowań dworskich w XIX i I poł. XX wieku”. Tylko w tym dniu w salach Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie będzie można obejrzeć eksponaty wypożyczone od miłośników kultury szlacheckiej w ramach jednodniowej wystawy zatytułowanej „Historie piękne i tragiczne”. Wystawie towarzyszyć będzie prezentacja multimedialna archiwalnych fotografii oraz emisja udźwiękowionych wspomnień Franciszka Kotuli związanych z parcelacją dworów po 1945 r.

Emilia Jakubiec-Lis

 

Fot. 1. Banderia konna przed dwoerem w Haczowie, 1969. Fot ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie.

Fot 2. Automobil Fiat rodziny Jarochowskich -włascicieli Babicy k .Rzeszowa. Za kierownicą Joachim Jarochowski. Fotografia za zbiorów rodzinnych Macieja Szaszliewicza.

Fot. 3. Polowanie u Jarochowskich. Pierwszy z prawej mjr Dobrzański „Hubal”.

 

 

Skip to content