Ptasim kluczem

Już od początków ludzkości ptaki fascynowały człowieka, umiejętnością latania, barwnym upierzeniem, śpiewem godnym pozazdroszczenia. Ptasimi cechami obdarzano bogów i herosów. Ptaki zdobią godła państwowe i tarcze herbowe możnych rodów Europy. Były i są źródłem inspiracji dla artystów różnych dziedzin artystycznych. Pojawiają się również jako elementy zdobnicze na przedmiotach użytkowych. O tym, że ważną rolę w wierzeniach spełniały ptaki, świadczą znaleziska Kultury Łużyckiej z Epoki Brązu. Nie tylko Słowianie wierzyli w to, że dusze zmarłych powracają na ziemię w postaci ptaków. W kulturach pierwotnych te niebiańskie istoty uważano za łącznik pomiędzy światem żywych i umarłych. Ślady wierzeń przedchrześcijańskich możemy odnaleźć w wielu obrzędach i zwyczajach ludowych. Na wystawie głównie prezentowane są eksponaty pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego, zarówno przykłady sztuki ludowej przedstawiającej ptaki, jak i przedmioty codziennego użytku ozdobione ptasimi motywami. Szczególnie interesujące są przedmioty związane z obrzędowością wsi podkarpackiej – pisanki, szyszki weselne. Zwiedzający zapoznają się z symboliką gatunków ptaków w kulturze oraz ich rolą w kalendarzu dorocznym, wierzeniach, wróżbach i przepowiedniach. Bociany, skowronki, pawie i inne, zostaną pokazane m. in. na przykładzie gwizdków ceramicznych z kolekcji Muzeum oraz ze zbiorów Andrzeja Nowaka. Gwiżdżące figurki kolekcjoner z Opola zbiera od kilkudziesięciu lat. Ma w swojej kolekcji okazy z całego świata m.in. z Finlandii, Belgii, Rosji, Kazachstanu, Malezji, Tajlandii, Japonii, Peru i Boliwii. Kolekcja liczy 4 tysiące obiektów. Najstarszym i najcenniejszym eksponatem w jego kolekcji jest gwizdek sprzed 2 tysięcy lat w kształcie ptaszka znaleziony podczas wykopalisk w Peru. Uzupełnieniem ekspozycji będą zdjęcia Grzegorza Olosia z Opola, który od wielu lat zajmuje się fotografowaniem ptaków w ich środowisku naturalnym.

Skip to content