Bernardyni-zgodnie z regułą

Zbiór podstawowych przepisów określających cel i zasady życia w kongregacji, ustanawiał lub przyjmował zazwyczaj założyciel zgromadzenia. Zawarte w „regule” przepisy określają zatem zarówno zakres prac duszpasterskich, tj. modlitwy i posługi zakonne ale także precyzyjnie opisują wszystkie aspekty życia codziennego w zakonie z uwzględnieniem strojów, a także posiłków i prac przynależnych każdemu mieszkańcowi klasztoru. Wybierając charyzmat zakonny, każdy nowicjusz godzi się zatem bezwzględnie przestrzegać reguły, wedle której ma żyć i dążyć do świętości.

Na wystawie „Bernardyni – zgodnie z regułą” zaprezentowano zatem nie tylko wybrane aspekty życia zakonnego za furtą klasztorną, ale także historię zakonu na terenie miasta Rzeszowa oraz wota i pamiątki związane z kultem Matki Boskiej Rzeszowskiej. Na ekspozycji, po raz pierwszy po wielu latach, można zobaczyć odpis testamentu Mikołaja Spytka Ligęzy, zawarty w aktach tutejszego konwentu – przechowywanych na co dzień w Archiwum Prowincji Ojców Bernardynów w Krakowie.Grupę eksponatów o bezcennej wartości stanowią sukienki, wota i korony Matki Bożej Rzeszowskiej. Unikatem jest XVIIIw. obraz „Taniec Śmierci”, pochodzący z Klasztoru Mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Św. Annie.

Wystawa została udostępniona z okazji Jubileuszu 500-lecia Sanktuarium Matki Bożej Rzeszowskiej

Skip to content