Życie codzienne w Afryce Zachodniej

Grażyna Tomczyk mieszka w Rzeszowie- w przerwach między licznymi podróżami i dłuższymi pobytami zagranicznymi, często na odległych kontynentach. Pochodzi z Warszawy, ukończyła studia z zakresu filologii słowiańskiej na tamtejszym Uniwersytecie, specjalizując się w literaturze serbskiej i chorwackiej. Przed trzydziestu laty wraz z mężem, profesorem Politechniki Rzeszowskiej, Tomczykowie zamieszkali w Rzeszowie. Dla Grażyny Tomczyk pobyt w Rzeszowie rozpoczął okres szczególnej aktywności społecznej i zawodowej, wiązał się także z realizacją marzeń o podróżach.

Wśród licznych form jej działalności społecznej na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie w działalność misji pokojowych ONZ, OBWE oraz NATO. Od 1999 roku Grażyna Tomczyk jest obecna w najbardziej zapalnych punktach zarówno Europy (w Kosowie i Bośni), Azji (w Timorze Wschodnim) oraz w Afryce (w Liberii)- początkowo jako tłumacz pomagający wojsku w kontaktach z miejscową ludnością, a później zaangażowanej w działalność organizacji stabilizujących sytuację i wprowadzających demokrację.

Grażyna Tomczyk jest pierwszą kobietą z Polski działającą w siłach operacyjnych NATO uhonorowaną medalem „W służbie Wolności i Pokoju”.

Świadectwem warunków pracy w misjach pokojowych, zastanej sytuacji społecznej ale również egzotycznej przyrody są zdjęcia, jakie Grażyna Tomczyk wykonuje w trakcie swych zagranicznych podróży. Wybór zdjęć pochodzących głównie z pobytu w Liberii w ramach misji ONZ mającej na celu przygotowanie i przeprowadzenie wyborów parlamentarnych w tym kraju w 2005 roku pokazano na wystawie ”Życie codzienne w Afryce Zachodniej”, prezentowanej w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie. Uwaga zwiedzających skupi się zapewne na zdjęciach o walorach artystycznych. Ogólnie wszystkie fotogramy są swoistym dokumentem socjologicznym, zapisanym przy pomocy aparatu fotograficznego przez autorkę wrażliwą na zjawiska społeczne.

Skip to content