Na co dzień i od święta. Odzież i stroje w społecznościach wiejskich w Rzeszowskiem w XIX i XX w.

Na co dzień i od święta. Odzież i stroje w społecznościach wiejskich w Rzeszowskiem w XIX i XX w. — Wystawa stała. Wystawa jest skierowana do wszystkich, którzy chcą poznać historię i funkcje dawnych ubiorów chłopskich, a które stanowią jedynie drobny wycinek tak interesującego zjawiska, jakim jest kultura ludowa. Kolorowe stroje ludowe znane ze zbiorów muzealnych i traktowane przez współczesne zespoły folklorystyczne jako kostiumy nie były typową odzieżą szerokich mas ludności wiejskiej. Zakładali je tylko najbogatsi chłopi w okresie po uwłaszczeniu. Codzienny ubiór chłopów nie był tak barwny i szykowny. Przede wszystkim był prostszy w kroju, dostosowany do pracy fizycznej w polu czy przy inwentarzu , wygodny, nie hamujący ruchów. Wykonane z lnianego czy konopnego płótna koszula i portki, a w przypadku kobiet fartuch, stanowiły cały letni ubiór większości chłopów polskich. Strój odświętny spełniał inne funkcje. Informował o pozycji społecznej i miejscu w gromadzie, podkreślał przynależność do określonego regionu. Istotną rolę odgrywał także w dorocznej i rodzinnej obrzędowości ludowej.Różnorodność stroju wskazuje na bogactwo wyobraźni chłopów, ich inwencję w asymilowaniu wzorów, także mieszczańskich czy szlacheckich i tworzeniu własnych koncepcji. Rozwój gospodarki towarowej i napływ na wieś gotowych wyrobów produkcji fabrycznej przyniósł kres dawnym ubiorom ludowym. Tym bardziej więc ich piękno, dekoracyjność a zarazem prostota cieszy się ciągłym zainteresowaniem. Ekspozycję, przedstawiającą najbardziej charakterystyczne elementy chłopskiego odzienia noszonego w Rzeszowskiem, uzupełniają liczne archiwalne fotografie oraz prezentacja multimedialna zawierająca ciekawy materiał ikonograficzny (archiwalne fotografie , staropolskie drzeworyty oraz ilustracje z XVIII i XIX w. takich znanych artystów jak Kielisiński, Norblin, Stachiewicz, Łepkowski).

 

Skip to content