Dawna rzeźba i malarstwo ludowe

Czas trwania: Wystawa stała

Wystawa prezentuje charakterystyczne przykłady rzeźby ludowej od XVI do XX wieku, pełniącej ważną funkcję sakralną i stanowiących niegdyś wyposażenie kapliczek wiejskich. Dobór eksponatów na wystawie pozwala zwiedzającym poznać najbardziej popularnych świętych – patronów chroniących od ognia, powodzi i epidemii oraz innych przypadków losowych. Rzeźbiarski kunszt twórców ludowych, ukształtował nie tylko formę zbieżną z kanonami ikonograficznymi, ale również odcisnął indywidualne piętno na każdej z figur. Fantazyjny ornament występujący często w rzeźbie ludowej, pozwalał twórcom wyrazić swój indywidualny stosunek do świętej postaci, nierzadko nadając im ekspresyjny wyraz. Nie przywiązywano wagi do odzwierciedlenia właściwych proporcji, a nierzadko świętych wyposażano we współczesne stroje, czy też atrybuty w postaci sprzętów i narządzi, które towarzyszyły na co dzień mieszkańcom wsi.

Scenariusz: Krzysztof Ruszel

UWAGA! Wystawa czasowo niedostępna.

Skip to content