Stroje ludowe Lasowiaków i Rzeszowiaków

„STROJE LUDOWE LASOWIAKÓW i RZESZOWIAKÓW” – elementy stroju odświętnego prezentowane na wystawie ilustrują, ewolucję strojów ludowych podlegających wpływom mody, docierającej z czasem na wieś, jak i ich wewnętrznego zróżnicowania uzależnionego od pozycji społecznej, przynależności stanowej oraz tradycji kostiumologicznej dominującej w danym regionie. Chronologiczny układ przyjęty na wystawie przybliża genezę stroju Rzeszowiaków, kolejnych modyfikacji oraz pozwala zwiedzającym poznać odmiany kostiumologiczne wyodrębniane przez etnografów w ramach tej społeczności. Dzięki przestrzenie umieszczonym manekinom, zwiedzający mogą z wielu stron obejrzeć strój Rzeszowiaków z okolic; Przeworska, Łańcuta i wsi skupionych wokół Rzeszowa.. Szczególne interesująco przedstawia się archaiczne wzornictwo i kolorystyka stroju ludowego Lasowiaków. Kulturowy opis tej grupy etnograficznej uzupełniają umieszczone na wystawie atrybuty obrzędowe i wytwory rękodzieła ludowego, charakterystyczne dla tego regionu.
 
 

Skip to content