„Matka Boża przychodzi w sprawach trudnych.”

Zapraszamy 26.10.2023 o godzinie 17.00 na wykład dr hab. Agnieszki Halemby prof. PAN (IAiE PAN), pt. „Matka Boża przychodzi w sprawach trudnych. O tożsamości regionalnej, narodowej i anarodowej na ukraińskim Zakarpaciu”.

Pod koniec sierpnia 2023 r. na polanie zwanej Dziublik, położonej pomiędzy dwiema zakarpackimi wioskami, Niżnym Bołotnem i Wilchiwką, odbył się kolejny zjazd młodzieży. Był on poświęcony, jak zawsze, obchodom kolejnej, tym razem dwudziestej pierwszej rocznicy pierwszych objawień maryjnych w tym miejscu.

Dziś to miejsce objawień jest ważnym celem pielgrzymek, z wieloma budynkami i obiektami sakralnymi, przede wszystkim zaś wznoszonym obecnie imponującym, potężnym kościołem. Jak wiele miejsc objawień, także i to od początku było przedmiotem kontrowersji, dyskusji i sporów. W tym przypadku nie chodziło jednak o spory teologiczne; zasadniczą kwestią było miejsce Zakarpacia we współczesnej Ukrainie, różne interpretacje kulturowej, językowej, ale także eklezjalnej odrębności i specyfiki tego regionu oraz jego przyszłość.

Podczas prelekcji dowiemy się jak powstawało to miejsce, jakie dyskusje i postawy towarzyszyły temu procesowi i co jego rozwój może nam powiedzieć o tożsamości dzisiejszych mieszkańców Zakarpacia.

 

Agnieszka Halemba od 2019 roku pracuje w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Jest antropolożką społeczną, prowadziła badania na Syberii, ukraińskim Zakarpaciu i we wschodniej części Niemiec. Interesuje się bardzo szeroko pojętą antropologią religii. Od 2020 roku kieruje Zakładem Antropologii Niezdyscyplinowanej.

Czwartkowe spotkania w Muzeum Etnograficznym odbywają się przy okazji wystawy „Polifonia pamięci na granicy karpackich światów”.
„Inicjatywa pod nazwą „Poznaj sąsiada zza wododziału” realizowana w ramach projektu „Podkarpackie Inicjatywy Lokalne 2021-2023” dofinansowanego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Regionalnymi Operatorami Projektu są: „Fundacja Przestrzeń Lokalna”, Fundacja Fundusz Lokalny SMK, Stowarzyszenie LGD „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”, Stowarzyszenie LGD „TRYGON- Rozwój i Innowacja””.
Skip to content