WOJCIECH TRZYNA

Wojciech Trzyna urodził się w roku 1960 w Rzeszowie. Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek i ilustrację. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego UMCS w Lublinie (dyplom w pracowni grafiki prof. Maksymiliana Snocha i pracowni prof. Mariana Stelmasika w 1989 roku). Jego rysunki były publikowane w „Gazecie Wyborczej” i „Nowinach”. Jest autorem ilustracji do tomików wierszy, książek i podręczników szkolnych. Od 1981 roku uczestniczył w wielu ogólnopolskich i międzynarodowych plenerach malarskich, m.in. w Julinie, Rakszawie, Chrzanowie, Kolbuszowej, Myślcu nad Popradem i Łańcucie. Zorganizował kilka wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu wystawach zbiorowych w BWA w Rzeszowie, wystawach przeglądowych ZPAP. Za swą twórczość był wielokrotnie nagradzany i wyróżniany. Często ofiarowuje swoje prace na aukcje charytatywne i społeczne.   Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach instytucji, kościołach i zbiorach prywatnych w kraju i za granicą.

Od początku w centrum zainteresowań artysty pozostaje malarstwo sakralne. Inspirują go przedstawienia ukrzyżowanego Chrystusa, scen pasyjnych, postaci Madonny z Dzieciątkiem, świętych i patronów Kościoła, wizerunek Chrystusa Frasobliwego, przydrożne kapliczki, w które obfituje region Podkarpacia.

Artysta w sposób szczególny inspiruje się sztuką ludową.

W trakcie wakacji prace tego artysty zobaczyć można na wystawie czasowej „Powrót do raju. Spotkanie”.

Serdecznie zapraszamy!

Skip to content