Powrót do raju Marka Pokrywki

Marek Pokrywka urodził się w 1956 r. w Rzeszowie. Ukończył Instytut Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie dyplomem w 1983 r. pod okiem prof. Mariana Stelmasika. Ponadto jest absolwentem Studium Scenografii Teatralnej, Filmowej i Telewizyjnej  ASP w Krakowie. W 1986 r. uzyskał dyplom z wyróżnieniem po kierunkiem prof. Jerzego Skarżyńskiego. W latach 1986-7 był stypendystą Ministra Kultury i Sztuki.

Marek Pokrywka zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ceramiką. Tworzy także projekty sceniczne oraz projekty graficzne książek. Jest związany z Instytutem Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, pismem literackim „Fraza”, ZPAP oraz Grupą Artystyczną „Na drabinie”. Jego prace prezentowane były w Warszawie, Krakowie, Tarnowie, Przemyślu, Krośnie czy Gorlicach, ale również za granicą.

Teraz obrazy Marka Pokrywki zobaczyć można na wystawie czasowej „Powrót do raju. Spotkanie”. Serdecznie zapraszamy!

 

 

Skip to content