Aniela Orłowska – kobieta sukcesu

Aniela Orłowska (1917- 2005) już w szkole podstawowej zaczęła wycinać w drewnie (np. ramki do obrazków czy wiatraczki). Pierwsze wyroby sprzedawała jeszcze w okresie międzywojennym.  Ciężka praca, której poświęciła się podczas wojny przerwała okres twórczy. Powróciła do rzeźby po wojnie, zyskała popularność dzięki wojewódzkim wystawom sztuki ludowej organizowanym w latach 50. XX w. Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku objęło ją protektoratem. Aniela Orłowska była przez całe życie bardzo aktywna. Brała udział w wielu festiwalach folklorystycznych, podczas których prezentowała jak powstaje rzeźba. W 1970 r. przyjęta została do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Prace Anieli Orłowskiej znajdują się w muzeach okręgowych i etnograficznych w: Rzeszowie, Przemyślu, Krakowie, Warszawie, Turku, Lublinie i wielu innych, a ponadto w zbiorach kolekcjonerów i Polonusów w USA, Kanadzie, Francji i Niemczech.

Aniela Orłowska w swych rzeźbach ukazywała umiejętność malarskiego opracowania bryły, wydobywającej światłocień w licznych załamaniach i nierównościach powierzchni, ciętej po prostu nożem. Efekty takie wydają się być środkiem niezbędnym przy rezygnacji z koloru. Nieliczne polichromowane rzeźby Anieli Orłowskiej znaleźć można w zbiorach prywatnych i w niektórych muzeach np. w Muzeum Regionalnym w Brzozowie. Odstąpienie od polichromowania prac stało się koniecznością, gdyż działanie stosowanych farb olejnych okazało się szkodliwe dla zdrowia twórczyni.

Więcej rzeźb Anieli Orłowskiej zobaczyć można na wystawie czasowej „Etnocarpathia”, serdecznie zapraszamy!

 

 

 

Skip to content