Jak zrobić tradycyjne ozdoby?

Ozdoby z opłatka były typowe dla polskiej wsi (nie pojawiały się one jedynie w północnej i północno-zachodniej części naszego kraju). Ale tak samo jak zwyczaj dzielenia się opłatkiem, tak i dekoracje z niego wykonane, najpierw pojawiły się w domach szlacheckich (już w XVIII w.). Uważa się, że w domach wiejskich znane są od I poł. XIX w.

Kolorowe opłatki, sklejano za pomocą śliny, nadając im różnorodne kształty: gwiazdki, krzyżyki, trójkąty, krążki, rozety. Mogły to być formy ażurowe lub przestrzenne. Wśród nich najważniejszą rolę odgrywał „świat”, który wieszano nie tylko na „kręgołku”, ale również na belkach stropowych, nad wigilijnym stołem lub w okolicy świętych obrazów.

Prawdopodobnie pierwowzorem „świata” był ten, który pojawia się w ikonografii sakralnej. Mieszkańcy wsi widywali w kościołach wizerunek Chrystusa, który obok innych insygniów panowania, w ręku trzymał jabłko królewskie- w postaci kuli ziemskiej z zatkniętym krzyżem. Kulisty „świat” wieszany był na „sadku” najniżej ze wszystkich ozdób.

Jak wykonać „świat” z opłatka? Nie jest to trudne. Instrukcję przedstawiamy na nagraniu. Dowiemy się z niej również jak zrobić tradycyjnego anioła z papieru:

 

 

 

 

Skip to content