Wspomnienie Barbary Sierżęgi

W dniu 7. listopada br. wypada pierwsza rocznica śmierci naszej koleżanki – Barbary Sierżęgi.

Jako absolwentka Liceum Plastycznego w 1958 roku została przez Franciszka Kotulę przyjęta do pracy w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie. Pracowała w tej instytucji nieprzerwanie aż do przejścia na emeryturę w 1998 r. Przez długie lata swojej pracy zawodowej uczestniczyła w przygotowaniu wielu wystaw, zaprojektowała wiele zaproszeń, plakatów związanych z ważnymi wydarzeniami muzealnymi. Jest autorką projektów okładek i szaty graficznej licznych wydawnictw muzealnych. Uczestniczyła we wszystkich organizowanych przez Franciszka Kotulę na terenie województwa obozach badawczych (pozostałością po tym są pękate teczki z rysunkami przez nią wykonanymi).

Muzeum Okręgowe w Rzeszowie nie było jedynym, w którym pracowała. Niebawem po przejściu na emeryturę podjęła pracę jako wolontariusz w Muzeum Diecezjalnym w Rzeszowie (od października 1998 r.), gdzie zajmowała się opracowaniem i katalogowaniem powiększających się stale zbiorów, przygotowywaniem wystaw. Z Muzeum pożegnała się w czerwcu 2012 r.

Jej praca na tym polu została doceniona – 16 listopada 2017 r. otrzymała medal „Bene Merenti” przyznany za zasługi dla Diecezji Rzeszowskiej.

Zachowała się w naszej pamięci jako ciepły, życzliwy dla innych człowiek.

Skip to content