Żegnamy dr Krzysztofa Ruszla

Dotarła do nas smutna informacja, że w wieku 77 lat zmarł dr Krzysztof Ruszel – etnograf, muzeolog, badacz kultury ludowej w Rzeszowskiem, wieloletni kierownik Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli, oddziału Muzeum Okręgowego w Rzeszowie.

Rodzinie i Przyjaciołom Zmarłego, w imieniu dyrekcji i pracowników Muzeum składamy najszczersze kondolencje.

Krzysztof Ruszel urodził się 12 kwietnia 1944 r. w Łańcucie. Ukończył studia w zakresie etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. W 1967 r. rozpoczął pracę etnografa w Muzeum Okręgowym w Rzeszowie, od 1970 r. pełnił funkcję kierownika Działu Etnograficznego, przekształconego w 1990 r. w Muzeum Etnograficzne im. Franciszka Kotuli –  Oddział Muzeum Okręgowego w Rzeszowie, aż do przejścia na emeryturę w 2009 r.

W 1975 r. uzyskał tytuł doktora nauk humanistycznych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Promotorem pracy doktorskiej był prof. Józef Burszta. W 2001 r. został mianowany przez Ministerstwo Kultury kustoszem dyplomowanym.

Podczas wielu lat pracy w Muzeum dr Krzysztof Ruszel prowadził również badania terenowe, których rezultatem były nie tylko opracowania, publikacje naukowe i popularyzatorskie, ale również wzbogacenie kolekcji muzealiów oraz liczne ekspozycje. K. Ruszel był autorem wielu artykułów, katalogów wystaw, recenzji publikacji. W bogatym dorobku wydawniczym, wśród kilkudziesięciu publikacji najważniejszymi są:

Studia nad kultura ludową Puszczy Sandomierskiej, Rzeszów 1978;

Sprawy chłopskie przed sądem dominialnym w Nienadowej w latach 1806 – 1843, Przemyśl 1989;

Lasowiacy. Materiały do monografii etnograficznej, Rzeszów 1994;

Ludowe zwyczaje pogrzebowe, Rzeszów 1995,

Obrzędowość weselna w Rzeszowskiem, Rzeszów 2001,

Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem, Rzeszów 2004.

 

Krzysztof Ruszel był również organizatorem konferencji naukowych: „Ziołoznawstwo w dawnej i współczesnej kulturze Rzeszowszczyzny” (wspólnie z Pracownią Historii Nauk o Leku PAN w Warszawie, 1991), „Folklor Małopolski Wschodniej” (wspólnie a Katedrą Wychowania Muzycznego, WSP w Rzeszowie, 1993), „Wisłok. Rola rzeki w krajobrazie naturalnym i kulturowym regionu” (1994), „Obrzędowość weselna  w Rzeszowskiem” (1999), „Zapomniane przemysły i rzemiosła” (2001).

Równolegle z działalnością muzealną, naukowo-badawczą i edytorską Krzysztof Ruszel zajmował się nauczaniem. W latach 1968-1970 objął asystenturę w Katedrze Etnografii Słowian Uniwersytetu Jagiellońskiego. W późniejszych latach prowadził wykłady z etnografii w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, na Uniwersytecie Rzeszowskim oraz w Studium Kulturalno-Oświatowym kształcącym choreografów.

W roku 1985 został laureatem Nagrody im. Franciszka Kotuli, a w roku 2009 docenione zostały jego zasługi dla kultury ludowej i zaowocowały przyznaniem mu nagrody im. Oskara Kolberga. Leksykon kultury ludowej w Rzeszowskiem został wyróżniony w 2005 r., w prestiżowym Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla” – III nagrodą w kategorii „Dokonania z zakresu działalności naukowej”.

W roku 2010 nagrodzony został Brązowym Medalem – Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Zdjęcia pochodzą z Archiwum Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie. 

 

Skip to content