Konferencja „Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego”

W dniu 11 października 2021 r. serdecznie zapraszamy  do udziału w konferencji popularnonaukowej
„Dziedzictwo kulturowe pogranicza polsko-słowackiego” organizowanej w ramach projektu „Etnocarpathia”.

Program konferencji:

09:00 – 09:25 Rejestracja uczestników
09:30 – 09:45 Uroczyste rozpoczęcie konferencji, powitanie Uczestników
09:50 – 10:10 Dawid Lasek, Vice-Prezes Euroregionu Karpackiego, O projekcie „Etnocarpathia”.
10:10 – 10:30 Elżbieta Dudek-Młynarska, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Zapisane w terenie – śladami Franciszka Kotuli.

10:30 – 10:50 Przerwa kawowa

11:00 – 11:30 dr hab. Mariola Tymochowicz, UMCS Lublin, Dziedzictwo pogranicza polsko-słowackiego. Podsumowanie inwentaryzacji zasobów kulturowych grup etnograficznych Bojków, Dolinian, Łemków i Pogórzan oraz obszarów: Saris, Zemplin, Zamagurie.
11:30 – 11:50 Judyta Sos, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, „Po rzeszowskim Pogórzu błądząc”- eksponaty i archiwalia z terenu Pogórzan w zbiorach Muzeum Etnograficznego im. Kotuli.
11:50 – 12:10 Marcin Krowiak, Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku, Dolinianie. Grupa polsko-ruska w Ziemi Sanockiej.
12:10 – 12:20 Podsumowanie konkursu Etnodesign / przedstawiciel Euroregionu
12:30 – 13:00 Rozdanie nagród Laureatom konkursu

13:00 – 13:50 Lunch

14:00 – 14:20 Helena Urbańczyk, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze o/Rzeszów, Bojkowszczyzna bez Bojków. Jak współcześnie mówić o Bieszczadach?
14:20 – 14:40 Łukasz Stachurski, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Etnocentrum Ziemi Krośnieńskiej.
Przyczynek do dyskusji nad strojem krośnieńskim.
14:40 – 15:00 Marta Graban-Butryn, Łemkowie i Łemkowszczyzna w XXI wieku. Działalność archiwizacyjna,
wydawnicza i edukacyjna Fundacji Stara Droga.
15:00 – 15:20 Inga Kunysz, Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie, Na styku kultur.
Mała architektura sakralna.
15:20 – 15:40 Magdalena Fołta, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze o/Rzeszów, Pogórzanie. Refleksje z etnograficznych badań terenowych.
15:40 – 16:00 Jakub Pawłowski, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze o/Rzeszów, W Racławicach koło Biecza gadała ścięta głowa!
16:00 – 16:30 Dyskusja

16:30-17:00 Bufet kawowy

Konferencja odbędzie się w Hotelu Rzeszów, ul. Aleja Piłsudskiego 44, Rzeszów

Zachęcamy do udziału!

Logotyp Interreg Polska - Słowacja

Skip to content