Maglownica z wałkiem, Glinik Charzewski, lata 30. XX w.

Maglownica z wałkiem, Glinik Charzewski, lata 30. XX wieku - rysunek

Skip to content