Św. Szymon z Lipnicy- patron w trakcie pandemii

Św. Szymon urodził się ok. 1438 r. w Lipnicy k. Bochni. Pochodził z niezamożnej rodziny (ojciec był piekarzem). Od dziecka odznaczał się pobożnością i zamiłowaniem do nauki. W 1457 r. ukończył Akademię Krakowską z tytułem bakałarza. Następnie wstąpił do zakonu bernardynów w Krakowie oraz rozpoczął studia teologiczne. Święcenia kapłańskie przyjął między rokiem 1460, a 1465. Został wyznaczony na gwardiana klasztoru w Tarnowie. Jako pierwszy z bernardynów został kaznodzieją katedralnym (Katedra na Wawelu). Przepisywał dzieła teologiczne. W związku z tym, iż wybierano go delegatem prowincji, udał się do Akwilei i do Pawii. Podczas ostatniego wyjazdu pielgrzymował do Rzymu i Ziemi Świętej.  Prowadził surowe życie, charakteryzujące się skupieniem, modlitwą, umiłowaniem samotności. Odznaczał się dużym nabożeństwem do Eucharystii i Matki Bożej.

W latach 1472, 1480 i 1482 w Krakowie wybuchały epidemie. Św. Szymon nie opuszczał Krakowa lecz posługiwał pośród zarażonych. Niosąc im pomoc nie tylko duchową zaraził się i zmarł 18 lipca 1482 r.

Po jego śmierci odnotowano 370 cudownych uzdrowień i łask otrzymanych za jego wstawiennictwem.

W 1685 r. papież Innocenty XI dokonał jego beatyfikacji. 3 czerwca 2007 r. papież Benedykt XVI ogłosił go świętym.

Wspomnienie św. Szymona z Lipnicy obchodzone jest 18 lipca. W ikonografii przedstawia się go wygłaszającego kazanie. Jest patronem studentów i Krakowa.

W 1913 r. na rynku w Lipnicy Murowanej wybudowano pomnik, górujący nad całą okolicą, z postacią św. Szymona. Uniesiona ręka symbolizuje jego kaznodziejskie życie. Przy tym pomniku gromadzą się wierni, zwłaszcza w lipcu, aby modlić się i śpiewać pieśni do św. Szymona.

Znana jest Litania do św. Szymona (w czasie których mówi się: Święty Szymonie, patronie w czasie zarazy, módl się za nami) oraz Godzinki do św. Szymona ze słowami:

 

Już szerzy się morowa zaraza w Krakowie,

Już i o twojej śmierci wkrótce lud się dowie.

Lecz, jak sam powiedziałeś: ta zaraza sroga

To Boży jubileusz i do nieba droga (…)

Po śmierci twej, Szymonie, jaśniałeś cudami,

Bóg Ciebie to zaszczycił swych łask odznakami.

Ileż to z ciężkich chorób nagle uzdrowionych,

Ileż to z ciężkich kalectw, całkiem uwolnionych.

Bez leków i starania, boś ty ich lekarzem,

Tyś cudownych łask Boga, był dla nich szafarzem.

Uproś i dla mnie łaskę uleczenia duszy,

Bym uniknął za grzechy piekielnych katuszy.

 

 

Jedna z modlitw za wstawiennictwem św. Szymona z Lipnicy brzmi:

 

Chryste, który pochylałeś się nad każdą ludzką nędzą i cierpieniem, Ty, który uzdrawiałeś chorych i koiłeś ich ból. Spraw, abyśmy wpatrzeni w postać św. Szymona z Lipnicy spieszącego z pomocą zagrożonym epidemią, umieli dostrzec w chorych i cierpiących Twoje oblicze. Amen.

 

 

W trakcie panowania pandemii koronawirusa każdego dnia po Mszy św. odprawianej w Bazylice Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Rzeszowie odmawiana jest modlitwa za jego wstawiennictwem w intencji powstrzymania zarazy:

 

O Święty Szymonie, ozdobo zakonu Franciszka Świętego, któryś z miłości Twojej w czasie morowego powietrza, na ratunek i pociechę strapionych, zdrowie i życie ofiarować raczył, gdy już teraz z Bogiem się cieszący wiecznej zażywasz szczęśliwości, spojrzyjże prosiemy Cię na osobiste potrzeby nasze, któremi zewsząd uciśnieni jesteśmy. Zjednaj nam przy służbie Bożej czerstwe zdrowie, w chorobie ratunek, w smutku pociechę, w ubóstwie wspomożenie, w prześladowaniu od nieprzyjaciół obronę. A całemu kraju pożądany uproś pokój, w gruntownej wierze Świętej wytrwanie, stateczność, obywatelom pobożność, bez obłudy szczerość przyjacielską, urodzajów obfitość. Abyśmy w doczesnem życiu, o Św. Patronie, Twojej doznawając opieki, a po śmierci wiecznej stali się uczestnikami korony, co daj Boże. Amen.

 

Bibliografia:

 

E. Czerwińska, Polscy święci i błogosławieni, Przeźmierowo, 2013

 

Modlitwy: http://www.radecznica.bernardyni.pl/modlitwy-do–w.-szymona.html

Skip to content