ZakaMarki wyobraźni

Wystawa czasowa: 24.10.- 08.12. 2019 r.

Autor prac: prof. dr hab. Marek Pokrywka

Miejsce: Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli w Rzeszowie

 

„Każda z przygotowanych przeze mnie prac miała myśl przewodnią, którą starałem się zarysować w swym przekazie, poprzez prace rysunkowe i malarskie. [Wystawę] zatytułowałem „ZakaMarki wyobraźni”, bowiem zarówno aranżacja wystawy, jak i elementy, z których jest złożona mają za zadanie wprowadzać widza w proces, jaki towarzyszy powstawaniu prac, jednakowo tych rysunkowych jak i malarskich. Porządek chronologiczny obejmujący szkice koncepcyjne, studia i notatki do przyszłych obrazów pokazuje w ewolucyjny sposób stopniowe przechodzenie w pełne realizacje i tworzenie prac skończonych. (…) Tytuł „ZakaMarki wyobraźni” powinien sugerować jakąś skalę tajemniczości. Jeżeli takie wrażenie nasunęłoby się oglądającym, to byłoby najbardziej oczekiwanym przeze mnie skojarzeniem.”

Marek Pokrywka

 

„Artysta zachował w dojrzałej twórczości rys dziecięcości, jest jak kiedyś go nazwałam: „dzieckiem podszyty”. Alfabet plastycznych form, którym pozostaje wierny, składa się z niewielu elementów. Niemal wszystkie znaleźć można w sztuce dzieci (…) gdy kreślą archetypowe formy: głowonoga lub głowy jako znaku człowieka, domu, drzewa, kwiatu, ptaka. W razie potrzeby Pokrywka wzbogaca stały alfabet swoich form o nowe, przedmiotowe znaki.”

Magdalena Rabizo-Birek

 

Skip to content