Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe

Uprzejmie informujemy, że wniosek pn.: Tradycje wielkanocne Podkarpacia. Badania terenowe., zgłoszony do programu Kultura ludowa i tradycyjna, zgodnie z decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 lutego 2019 r., uzyskał dotację na realizację w terminie 02.04.2019-31.10.2019.

Głównym celem zadania jest wznowienie prowadzonej w latach 1956-65, 1967-86 dokumentacji terenowej w zakresie obrzędowości dorocznej. Dokumentacja obrzędowości wielkanocnej prowadzona była w latach 1958-75. Planowane w 2019 r. działania mają na celu przeprowadzenie dokumentacji tradycji wielkanocnych na terenie Podkarpacia w formie dokumentacji fotograficznej, audio, video oraz wywiadów terenowych. Zebrany podczas eksploracji terenu materiał źródłowy stanowić będzie dopełnienie zbioru muzealiów zgromadzonych przez zespół badaczy kierowany przez Fr. Kotulę (założyciela Muzeum) w w.w okresie, na które składają się zarówno źródła piśmienne, wywiady dźwiękowe oraz kolekcja fonograficzna folkloru muzycznego, najstarsze nagrania pochodzą z lat 40. Elementem działania jest także zakup obiektów uzupełniających kolekcję muzealną.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków finansowych Województwa Podkarpackiego.

Skip to content