Muzyczne Podkarpacie. Spotkanie Podsumowujące.

W  piątek 14 grudnia 2018 r., w Muzeum Etnograficznym im. F. Kotuli w Rzeszowie odbyło się podsumowanie projektu „Muzyczne Podkarpacie. Badania terenowe cz. II” zrealizowanego przy wsparciu środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Marszałka Województwa Podkarpackiego.

Spotkanie rozpoczęła koordynator projektu Emilia Jakubiec-Lis, która zaprezentowała założenia i efekty bedące wynikiem realizacji zadania oraz dalsze plany w zakresie działalności dokumentacyjnej prowadzonej przez Muzeum. W swoim wystąpieniu poruszyła także temat historii orkiestr i pełnionej przez nie funkcji społecznej. Temat znalazł rozwinięcie w szerszym referacie pt. „Wkład ochotniczych straży pożarnych w rozwój amatorskiej działalności artystycznej na podstawie orkiestr dętych i zespołów obrzędowych”, zaprezentowanym przez dr Sylwestra Łysiaka z Instytutu Historyczno-Socjologicznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Problematykę wybranych obszarów badawczych zaprezentowały muzykolog, dziennikarka Radia Rzeszów -Jolanta Danak Gajda (region rzeszowski) oraz etnolog Magdalena Folta (region sanocki).

Dopełnieniem Spotkania był występ Orkiestry Dętej OSP z Gaci k. Przeworska, która zaprezentowała m.in. wiązankę melodii inspirowanych folklorem oraz wybrane utwory ze swojego repertuaru. Spotkanie wieńczące realizację zadania zakończyła dyskusja z udziałem osób zaproszonych, tj. pracowników instytucji kultury, pasjonatów, jak również studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego.

 

 

Skip to content