Rzeźba w drewnie Marka Zygmunta Więcha „Powstańcy warszawscy (dzieci- harcerze)”