Rzeźby Marka Więcha w zbiorach Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie

W pierwszej połowie roku zbiory Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie poszerzyły się o kolekcję 21 rzeźb. Było to możliwe dzięki uprzejmości Pana Marka Więcha, ich autora, który darował je do naszego Muzeum, za co jeszcze raz serdecznie mu dziękujemy.

Marek Więch urodził się w 1957 r. w Domaradzu. Jest absolwentem Szkoły Chorążych Pożarnictwa w Poznaniu. Rzeźbą zajmuje się od 1980 r., a swoją pasję odziedziczył po dziadku Mikołaju i ojcu, którego rzeźby można zobaczyć w kilkunastu muzeach w Polsce.

Marek Więch stosuje drewno, m.in. lipowe, topolowe i brzozowe, a rzeźby polichromuje farbami olejnymi i akrylowymi o bardzo żywych kolorach.

Jego prace nawiązują do historii, tradycji religijnej i obrzędowej południowej Polski, jak również do motywów współczesnych.

W okolicznościowym tekście pt. „Świątki według własnego pomysłu. Rzeźby Marka Więcha.” Stanisław Wójtowicz napisał: Różnorodność tematyki prac Marka Więcha – świątki, postacie wojów, przedstawiciele dawno już zapomnianych zawodów, kapliczki – świadczy o intensywności poszukiwań twórczych. W przedstawionych postaciach odnajdujemy cechy tradycyjnej rzeźby ludowej: zwartość, statyczność, nienaturalistyczne proporcje, słabe rozczłonkowanie bryły i redukowanie szczegółów. Tradycyjne jest także frontalne ujęcie figur, które – umieszczone w kapliczkach – mogły być oglądane tylko z jednej strony. Typowa dla rzeźby ludowej jest również polichromia utrzymana w wąskiej gamie kolorów.

 

Rzeźby Marka Więcha znajdują się w Muzeum Regionalnym w Jaśle, Muzeum im. Adama Fastnachta w Brzozowie, Zagrodzie Etnograficznej w Rogach i Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Marek Więch jest zdobywcą kilku wyróżnień w konkursach amatorskich twórców ludowych, m.in. w Przeglądzie Artystów Ludowych Wojewódzkiego Domu Kultury w Krośnie.

 

Skip to content