Krosienka na obrazie Carla Spitzwega, XIXw.

Skip to content