Czepiec ‚bez naczółka’ zdobiony wzorem tzw. ‚rybki_nr 1422MRE