Józef Strzępek (1889-1976)

W Muzeum prezentujemy wystawę  „BIJCIE W KOTŁY, W TRĄBY GRAJCIE…”. Można na niej zapoznać się z działaniem orkiestr dętych oraz sylwetką Józefa Strzępka.

 

Urodzony w Tułkowicach k. Strzyżowa. W latach 1909-25 przebywał w USA, gdzie pracował  jednocześnie pobierając lekcje muzyki. Edukację  zakończył dyplomem kapelmistrza, a umiejętność gry na trąbce i klarnecie doskonalił jako członek zespołów muzycznych koncertując na teranie USA i Kanady. W Chicago wspierał działalność Sokolstwa Polskiego. Był założycielem i pierwszym dyrygentem orkiestry Zakładów Samochodowych Forda w USA.

Podczas pobytu w Argentynie (1930-32), prowadził w Buenos Aires orkiestrę witającą emigrantów z Polski przybywających do Argentyny statkiem Batory.

 

Po powrocie  do rodzinnych Tułkowic kontynuował zapoczątkowaną przed laty działalność kulturalną wśród młodzieży zrzeszonej w założonym przez siebie Kole Młodzieży Wiejskiej.

Z jego inicjatywy utworzono chór KMW, którego działalność wspierał finansowo i został jego dyrygentem. Był też członkiem kapeli ludowej Jana Prejsnara z Kożuchowa, w której grał na własnej pozłacanej trąbce, którą zakupił podczas pobytu w USA. W latach 20. zakupił także dla kapeli instrumenty muzyczne oraz nauczył jej członków gry z nut. Kapela szybko zyskała rozgłos i społeczne uznanie.

 

Po II wojnie prowadził orkiestry dęte strażackie w Kołaczycach i Strzyżowie, a także założył orkiestrę dętą  orkiestrę smyczkową przy parafii rzymsko-katolickiej w Dobrzechowie, gdzie prowadził chór parafialny. Prowadził także działalność dydaktyczną, udzielając lekcji gry na instrumentach dętych i smyczkowych.

 

Zmarł 17 marca 1967 roku w Tułkowicach, pochowany na cmentarzu parafialnym w Dobrzechowie.

 

 

Wystawa jest częścią projektu „MUZYCZNE PODKARPACIE. BADANIA TERENOWE” dofinansowanego ze środków MINISTERSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

 

Emilia Jakubiec-Lis

 

 

Skip to content