„Międzykulturowe aspiracje Polski, Gruzji i Ukrainy”

Muzeum Etnograficzne im. F. Kotuli oraz Muzeum Okręgowe w Rzeszowie zostały zaproszone do udziału w projekcie „Międzykulturowe aspiracje Polski, Gruzji i Ukrainy”. W ramach wymiany do Rzeszowa przyjechała młodzież z Ukrainy i Gruzji.

Głównym celem projektu jest promowanie dialogu międzykulturowego, poznawanie folkloru i obyczajów krajów partnerskich, zachęta i motywowanie do aktywnego i kreatywnego uczestnictwa w działaniach społecznych i na rzecz lokalnych społeczności, łamanie barier językowych i stereotypów.

W ramach projektu zorganizowane zostały dwa spotkania w naszych instytucjach. We wtorek (12.09. br.) uczestnicy projektu brali udział w muzealnych zajęciach tematycznych zorganizowanych w Muzeum Etnograficznym pt. „Od stóp do głów- między modą a tradycją”, na których zaznajomieni zostali ze specyfiką i wyglądem strojów ludowych naszego regionu. Dzień później (13.09. br.) uczestniczyli w muzealnych warsztatach tańca i pieśni tradycyjnych pt. „Pieśni przekazane- pieśni niezapomniane”, na których uczyli się pieśni tradycyjnych, pochodzących z naszego regionu, zebranych podczas badań terenowych w południowo- wschodniej Polsce.

Podsumowaniem projektu będzie „Jarmark Kultur” na który serdecznie zapraszamy. Podczas wydarzenia każda z grup uczestniczących w projekcie zaprezentuje typowe dla swojego kraju zwyczaje oraz ciekawostki dotyczące regionu. Odbędzie się on 15.09.br. (tj. piątek) o godzinie 14:00 w Wojewódzkim Domu Kultury.

Patronem projektu jest Konsul Honorowy Ukrainy w Rzeszowie, Ambasada Gruzji, Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, Urząd Miasta oraz Wojewódzki Dom Kultury.

Skip to content