Rzeźba św. Walentego z Rzochowa.

Rzeźba św. Walentego ze zbiorów Muzeum Etnograficznego im. F. Kotuli w Rzeszowie

W zbiorach naszego Muzeum znajduje się rzeźba przedstawiająca św. Walentego pochodząca z kościoła parafialnego w Rzochowie. Drewniana, polichromowana figura o wys. 78 cm  przedstawia postać w lekkim kontrapoście. Święty przedstawiony został w długiej, ciemnej, sięgającej do stóp sutannie, z narzuconą komżą koloru czerwonego. Przed sobą trzyma otwartą księgę z napisem:

„Ś. Walenty patron od wsz/el/kich chorób Roku 1847”

Św. Walenty czczony był jako patron chorych umysłowo i nerwowo, cierpiących na bóle głowy, a zwłaszcza na epilepsję.  O postaci tej wiemy niewiele – żył w III w.,  był biskupem Terni w Umbrii .  Naraził się cesarzowi Klaudiuszowi II Gotowi posługując męczennikom chrześcijańskim  podczas procesów i egzekucji. 14 lutego 269 roku zginął ścięty mieczem, po torturach, które miały spowodować wyparcie się wiary w Chrystusa.

Mieszkańcy wsi mawiali dawniej „Jak Walenty nie poleje, to na wiosnę masz nadzieję”.

Judyta Sos

Bibliografia: Hanna Ignatowicz, Aleksandra Kosmacz, Małgorzata Sawicka,  Święty Izydor wołkami orze… Święci patroni w życiu polskiej wsi, Szreniawa 2016.

 

Skip to content