„Polesie” fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych.

WYSTAWA CZYNNA OD 1.09.2015 DO 30.09.2015

 

Polesie – ongiś niedostępna kraina puszcz, bagien i jezior, niemalże odcięta od świata, zagubiona gdzieś na krańcach cywilizacji europejskiej, na wschodnich rubieżach dawnej Rzeczypospolitej. Mało kto tam docierał – dróg nie było, ziemia nieurodzajna, ludzie biedni. Może dlatego w naszym stuleciu Polesie zaczęło stawać się czymś więcej niż tylko rajem dla myśliwych. Egzotyka jego dziewiczej przyrody zaczęła przyciągać turystów, a naukowców – archaiczność materialnej i duchowej kultury jego mieszkańców, którzy nie identyfikując się z żadnym z sąsiednich narodów, nazywali siebie po prostu „tutejszymi”. Wskazywano na Polesie jako na praojczyznę Słowian i miejsce, w którym można znaleźć najwięcej pozostałości ich pierwotnych wierzeń, obrzędów i zwyczajów.  Więcej – Polesie było obszarem, na którym spotykały się Wschód i Zachód: żyli tu wspólnie prawosławni, unici i katolicy, Żydzi i mahometanie; przenikały się narodowości, języki i religie, wytwarzając jedyną w swoim rodzaju wspólnotę kulturową.  Historia XX wieku rozbiła tę wspólnotę, przyspieszyła bieg poleskiego czasu. Czego nie zniszczył terror faszystowski i komunistyczny, dopełniła czarnobylska tragedia. Takie jest dziedzictwo współczesnej Białorusi i Ukrainy, dziedzictwo, które należy nie tylko do środkowo – wschodniej, lecz do całej Europy.

 

Na wystawie pokazujemy około stu zdjęć z okresu międzywojennego, wykonanych przez polskich fotografów i badaczy Polesia zachodniego. Fotografie te pochodzą z kilku kolekcji w Polsce i za granicą. Niektóre z nich zostały opublikowane w albumie „Polesie. Fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych” autorstwa Grażyny Ruszczyk przy współpracy Anny Engelking.

 

Zapraszamy na wycieczkę po Polesiu takim, jakie było niegdyś. Przewodnikami będą ci, którzy zatrzymali w kadrze to, co przeminęło: Stanisław Bochnig, Jan Bułhak, Edward Falkowski, Kazimierz  Miedziński, Kazimierz Moszyński, Józef Obrębski, Henryk  Poddębski, Józef Szymańczyk i fotografowie nieznani.

 

 

AUTORZY  WYSTAWY
Scenariusz: GRAŻYNA RUSZCZYK,  współpraca: ANNA ENGELKING. Projekt plastyczny i plakat: WOJCIECH MARKIEWICZ.
Odbitki i reprodukcje: JERZY DUDA, PIOTR KOSIŃSKI,
TERESA MORAWSKA, JÓZEF SZYMAŃCZYK, WITALIS WOLNY.
Fotogramy: TERESA MORAWSKA i WITALIS WOLNY
Passe-partout: FIRMA ART-RAM ANDRZEJA SZYMAŃSKIEGO

Skip to content