W kręgu współczesnej rzeźby ludowej

Twórczość Władysława Chajca (1904 – 1985) z Kamienicy Górnej – prezentacja kolekcji.
Wystawa rzeźb jednego z najwybitniejszych twórców ludowych działających w Polsce po II wojnie światowej, ukazująca bogactwo jego wizji artystycznych, wyrastających z tradycyjnego światopoglądu i refleksyjnego przezywania osobistych doświadczeń życiowych. Wystawione rzeźby reprezentują trzy podstawowe nurty tematyczne twórczości Chajca – najszerszy sakralny oraz historyczny (lata okupacji) i obyczajowy – ilustrujący życie i zajęcia mieszkańców wsi. Na wystawie pokazano również ilustrowany pamiętnik W. Chajca oraz liczne rysunki, które wykonywał przygotowując się do podjęcia nowych tematów przedstawianych w rzeźbach.
 
 

Skip to content