alfabet_Kotuli

R – jak REGIONALISTA, Rozmowy ze skorupami…

R – jak Rozmowy ze skorupami, czyli rzecz o plastyce garncarskiej i jej wymowie historyczno-społecznej Wyniki badawczych peregrynacji Franciszka Kotuli...

P – jak „Po Rzeszowskim Podgórzu błądząc. Reportaż historyczny”

Publikacja ta, wydana w Krakowie w 1974 r., jest wynikiem intensywnych badań terenowych przeprowadzonych przez autora. Wielce pomocne w nich...

O – jak „Opowieści ziemi”

„Opowieści ziemi z dorzecza górnej Wisłoki i Wisłoka zebrane przez zauroczonego łazęgę”,  wydane w Rzeszowie w 1975 r. , stanowią...

N – jak Nauczyciel

Franciszek Kotula kojarzony jest przede wszystkim z Muzeum, badaniami  terenowymi oraz licznymi publikacjami. Ale był on nie tylko muzealnikiem, badaczem...

M – jak Muzeum

W 1935 r. Towarzystwo Regionalne Ziemi Rzeszowskiej zleciło Franciszkowi Kotuli utworzenie Muzeum Regionalnego Ziemi Rzeszowskiej z funkcją kustosza. Miał wtedy...

L – jak Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek…

Publikacja Franciszka Kotuli „Z dziejów Rzeszowa 1939-1944. Losy rzeszowskich zabytków i pamiątek” powstała pod wrażeniem barbarzyństwa wojny, niszczenia przez okupanta...

K – jak Kolekcjoner, Kustosz, Kronikarz

Kolekcjonerska pasja Franciszka Kotuli i jego regionalnych zainteresowań tkwiła swymi korzeniami w czasach dzieciństwa i młodych lat oraz pracy nauczycielskiej....

J – jak Ja i Jung

Franciszek Kotula często przytaczał słowa Karola Gustawa Junga, który twierdził, że człowiek posiadając uzdolnienia twórcze, zdobywszy przygotowanie może być twórczy...

I – jak intuicja

W książce „U źródeł”, która jest wyrazem niezwykłej pamięci F. Kotuli, przywołującej do życia barwne wspomnienia, a także wyrazem zdobytej...

H – jak „Hej, leluja!”

Zainteresowanie folklorem słownym było kolejnym już etapem na badawczej ścieżce Franciszka Kotuli. Pewnie nie było przypadkiem, ale oczekiwało na swój...

1 2
Skip to content