alfabet_Kotuli

Kropka nad i, czyli Z- jak Znaczenie dorobku Franciszka Kotuli dla kultury

22 kwietnia 1983 roku zmarł Franciszek Kotula. Z tej okazji spróbujmy krótko podsumować znaczenie jego dorobku dla polskiej kultury. Franciszek...

Z – jak Zapisane w terenie

Publikacja „Zapisane w terenie. Reportaże historyczno-etnograficzne (z lat siedemdziesiątych XX w.)” wydana 25 lat po śmierci Franciszka Kotuli jest zbiorem...

W- jak WYWIADY, WYOBRAŹNIA

Franciszek Kotula odznaczał się wyjątkową wyobraźnią, której używał zarówno podczas pisania artykułów, prowadzenia wywiadów z informatorami spotkanymi podczas badań terenowych,...

U- jak „U źródeł”

W 1983 r. w Rzeszowie ukazała się jedna z ostatnich publikacji Franciszka Kotuli- „U źródeł”.  Jest to książka o folklorze,...

T- jak „Tamten Rzeszów”

Kotula książkę tę zaczął pisać wstąpiwszy w osiemdziesiąty rok życia. Możemy jedynie żałować, że nie podjął tego tematu znacznie wcześniej,...

S- jak strój ludowy

Franciszek Kotula był również badaczem stroju ludowego. W zbiorach Muzeum znajduje się bogata kolekcja strojów ludowych, która została zapoczątkowana przez...

R – jak REGIONALISTA, Rozmowy ze skorupami…

R – jak Rozmowy ze skorupami, czyli rzecz o plastyce garncarskiej i jej wymowie historyczno-społecznej Wyniki badawczych peregrynacji Franciszka Kotuli...

P – jak „Po Rzeszowskim Podgórzu błądząc. Reportaż historyczny”

Publikacja ta, wydana w Krakowie w 1974 r., jest wynikiem intensywnych badań terenowych przeprowadzonych przez autora. Wielce pomocne w nich...

O – jak „Opowieści ziemi”

„Opowieści ziemi z dorzecza górnej Wisłoki i Wisłoka zebrane przez zauroczonego łazęgę”,  wydane w Rzeszowie w 1975 r. , stanowią...

N – jak Nauczyciel

Franciszek Kotula kojarzony jest przede wszystkim z Muzeum, badaniami  terenowymi oraz licznymi publikacjami. Ale był on nie tylko muzealnikiem, badaczem...

1 2 3
Skip to content