Bieszczady w obrazach kartograficznych – od zdjęcia Miega po mapy współczesne

To już ostatnie spotkanie w tematyce karpackiej przy okazji wystawy „Polifonia pamięci na granicach karpackich światów”.
Tym razem naszym gościem będzie dr Wojciech Krukar, który wygłosi wykład „Bieszczady w obrazach kartograficznych – od zdjęcia Miega po mapy współczesne”. Nasze spotkanie poświęcone będzie historii kartografii obszaru sąsiadującego z obecnym trójstykiem granic PL-SK-UA. Odwiedzający wspomnianą wystawę mieli okazję przekonać się jak ważnym elementem naszej opowieści o pamięci tego terenu są mapy. Czas zgłębić ten temat ze specjalistą.
Dr Wojciech Krukar jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Turystyki i Rekreacji Instytutu Gospodarki i Zdrowia Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oraz Liceum Ogólnokształcącego w Rymanowie. Autor ponad 80 publikacji z zakresu geografii, turystyki i krajoznawstwa, w tym przewodników turystycznych oraz map turystyczno-nazewniczych. W swoich badaniach koncentruje się na analizie dokumentacji kartograficznej nazewnictwa geograficznego Karpat polskich i ukraińskich.
Skip to content