Relacja z konferencji „Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe”.

W dniu 9 grudnia br. o godz. 13.00, w Budynku Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie odbyła się konferencja zamykająca projekt „Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe” realizowany przez Muzeum Etnograficzne w Rzeszowie (Oddział Muzeum Okregowego), przy wsparciu środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program: Dziedzictwo Kulturowe, Priorytet: Kultura Ludowa i Tradycyjna.

Konferencję rozpoczął prof. Zbigniew Przerembski (Uniwersytet Wrocławski), który prelekcją nt. dwoistości egzystencji wiejskich muzykantów nadał klimat spotkaniu. Bezpośrednim nawiązaniem do tematyki konferencji było wystąpienie dra Jacka Jackowskiego (Państwowa Akademia Nauk w Warszawie), który przybliżył historię badań fonograficznych i filmoych w Polsce w zakresie dokumentacji folkloru muzycznego.

Konferencja stanowiła integralną część ww. projektu, którego głównym celem było przeprowadzenie badań z zakresu folkloru muzycznego, będącym nawiązaniem do spuścizny w zakresie dokumentacji fonograficznej folkloru Rzeszowszczyzny Franciszka Kotuli – regionalisty i założyciela naszego Muzeum. Zakresem badań objęto przemiany w obrzędowości weselnej, tj., przemiany dokonujące się w obrębie repertuaru muzycznego oraz składu kapel i orkiestr weselnych z zaakcentowaniem ich współczesnej roli i znaczenia dla kierunków rozwoju muzyki terenów wiejskich, jak również zjawiska reinterpretacji folkloru muzycznego. Podczas badań zwróciliśmy także uwagę na przekaz międzypokoleniowy w zakresie tradycji obrzędowej oraz tradycji wykonywania instrumentów ludowych na terenie Podkarpacia. Temu ostatniemu zagadnieniu poświęcony został zrealizowany w ramach projektu film „Zapisane w terenie…”, którego premiera odbyła się podczas konferencji. Film prezentowany jest na kanale Youtube https://www.youtube.com/watch?v=Vtlw-cA5IX8 oraz wykonanej w ramach projektu zakładce tematycznej na stronie Internetowej Muzeum http://www.msf.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl. W zakładce „Międzypokoleniowa sztafeta folkowa. Badania terenowe.” udostępniamy wybrane materiały z przeprowadzonych badań terenowych oraz materiały archiwalne dot. folkloru muzycznego Podkarpacia pochodzące ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Rzeszowie. Obok wspomnianych materiałów zamieszczona została w formie e-booka poszukiwana na rynku książka Franciszka Kotuli „Muzykanty”, której fragmenty audio prezentowane są w podzakładce – Ścieżki dźwiękowe – Muzykanty.http://www.msf.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/audiomuz
http://www.msf.muzeumetnograficzne.rzeszow.pl/sites/default/files/Muzykanty%20plik%201.mp3

W ramach promocji projektu wydany został komentarz zawierający m.in. fragmenty wywiadów z budowniczymi instrumentów ludowych z terenu Podkarpacia oraz płytę DVD z filmem „Zapisane w trerenie…” i płytę CD z materiałami archiwalnymi ze zbiorów Muzeum.

Spotkanie było doskonałą okazją do zaprezentowania kierunków działań podejmowanych przez wybrane instytucje kultury Podkarpacia prowadzone w zakresie ochrony i upowszechniania folkloru. Swoje działazaprezentowali m.in. Pani Katarzyna Trojanowska z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej oraz Pan Paweł Fiejdasz z Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

Na zakonczenie konferencji wystapił folkowy zespół muzyczny, który wykonał utwory inspirowane folklorem muzycznym pogranicza polsko-ukraińskiego.

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW MINIESTRSTWA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO.

 

Skip to content