Frasobliwy

Chrystus Frasobliwy  jest przedstawieniem dobrze znanym, szczególnie na Podkarpaciu i w Małopolsce. Jego figurki stawiane były często przed wiejskimi chałupami i w przydrożnych kapliczkach. Rzadko natomiast znajdowały się w kościołach, zwykle w bocznych ołtarzach, w przedsionku lub na chórze. Nie były nigdy obiektem kultu liturgicznego, zbiorowego, ale indywidualnej, osobistej pobożności. Frasobliwy, to typ ikonograficzny przedstawiający … Czytaj dalej Frasobliwy